Loopcomfort met veel grip

Voor het ongehinderd kunnen bewegen in een stal is de vloer het grootste obstakel. Omdat de koeien op de huidige vloeren veel problemen ondervinden is er grote behoefte aan een adequate stalvloer. De ondergrond moet zo dicht mogelijk bij de natuur liggen. De vloer moet droog, zacht, verend en dicht zijn. Ook moeten de koeien grip hebben. Dat zorgt er voor dat de koeien normaal kunnen bewegen en niet uitglijden of beschadigingen of blessures oplopen. De Opti-Cow® Floor is duurzaam, aanpasbaar en gemakkelijk te monteren. Door het unieke profiel kan een mestschuif optimaal zijn werk doen. De dikte van de vloer maakt zelfs berijding met tractoren mogelijk. De meerwaarde van de Opti-Cow® Floor is niet alleen de Ammoniak reductie. Koeien bewegen zich op deze vloer bijna net zo comfortabel als in de wei. Met de Opti-Cow® Floor brengt u dus als het ware de wei terug in de stal.

99% loopcomfort

2% afschot

De pluspunten op een rij
Opti-Cow® Floor
- Meer comfort
- Koeien bewegen meer en beter
- Minder glijpartijen
- Minder klauwproblemen
- Kelderloos, veiliger tegen mestgassen
- Geschikt voor monovergisting

Emissiefactor

De metingen in de proefstallen zijn in 2016 afgerond en in 2017 beoordeeld door het RVO. De definitieve emissiefactor voor de Opti-Cow® Floor is berekend op 8 kg NH3 per dierplaats per jaar. Hiermee scoort de Opti-Cow® Floor van de dichte vloeren het beste in de combinatie emissiefactor met hoog koecomfort.

8 kg NH3
per dierplaats p/j

Klauwaandoeningen & Mortellaro

De ziekte van Mortellaro heeft een chronisch karakter. Mortellaro is een pijnlijke infectie van de huid ter hoogte van het balhoorn of in de tussenklauwspleet. Zichtbaar is de rode kleur en de aardbei-achtige structuur. De ziekte blijkt sterk te zijn toegenomen ten opzichte van 10 jaar geleden. Onderzoek toont aan dat 30% van de koeien die gehuisvest zijn op een betonnen stalvloer aan één of beide achterpoten een zichtbare Mortellaro-laesie hebben.

Een studie met activiteitmeters toonde een significant verschil van tien procent meer activiteit en minder ligtijd op de rubbervloeren. ‘Actieve koeien hebben minderzoolbloedingen. Hoewel veel liggen positief is, moet het niet zo zijn dat koeien gaan liggen vanwege zere poten. Bij goede ligomstandigheden in de stal is veel beweging positief. Als er voortdurend voer klaar ligt, is tien uur liggen per dag voldoende’.

De onderzoeker vergelijkt het effect van veel versus weinig staan op harde versus zachte vloeren. Daarbij staan de gevolgen voor klauwgezondheid en activiteit centraal. Verder laten dieren op zachte vloeren de tocht beter zien en zorgt minder overbelasting voor een betere klauwgezondheid.’ De relatie tussen klauwgezondheid en huisvesting is sterk . ‘De mate van vochtigheid en de ruwheid van de vloer beïnvloeden de gezondheid van de klauw sterk. Koeien hebben baat bij grip op de vloer, dat vermindert de kans op uitglijden en kneuzingen. Verder is de kans op infecties met mortellaro of stinkpoot het kleinst op zachte, schone & droge vloeren.’ Kortom meer activiteit en een betere klauwgezondheid met de Opti-Cow® Floor.

Kelderloos bouwen & monovergisting

We zien een tendens richting kelderloos bouwen. Daaraan liggen meerdere redenen ten grondslag. Veiligheid is een belangrijke oorzaak. Mestgassen vormen een gevaar voor mens en dier. In emissiearme stallen neemt de concentratie van mestgassen toe. Dat brengt risico's met zich mee. Zonder mestkelder ben je als boer bovendien ook flexibeler. Zonder kelder zijn er meer mogelijkheden om de stal in te delen en in te richten. Het verschil in bouwkosten wordt voornamelijk bepaald door de onderbouw. Als we de onderbouw per m2 vergelijken zit er tussen kelderloos en onderkelderd bouwen ruim €40,- per m2. Hierbij is rekening gehouden dat er bij kelderloos bouwen voor twee dagen een mestopslag aanwezig is. Met de Opti-Cow® Floor in combinatie met externe mestopslag kun je als boer eveneens je voordeel doen.   Nieuwe technieken op het gebied van mestverwerking zoals monovergisting renderen namelijk het best met dagverse mest. Het valt tegen om dagverse mest aan te voeren vanuit een onderkelderde stal. In alle gevallen werken de vergisters het best op bedrijven met een dichte vloer, omdat verse mest garant staat voor de hoogste gasleverantie per kuub mest. Bedrijven die een nieuwe stal bouwen hoeven minder te investeren in de mestput. Een dichte vloer met afstortgoot is goedkoper om te bouwen en geschikter om een vergistingsinstallatie op aan te sluiten. Kortom de Opti-Cow® Floor is klaar voor de toekomst van mestverwerking.

Benieuwd wat de beste stalvloer u kan opleveren?

Vul hier uw gegevens in, dan bespreken we graag met u hoe u maximaal kunt profiteren van Opti-Cow® Floor in uw stal.